transalpina

Trincee nascoste

Trincee nascoste Trincee nascoste
sul Carso Triestino, Goriziano e Sloveno

scheda libro

acquista libro


slovensko
Skriti strelski jarki
na Kraškem ozemlju Tržaške, Goriške in Slovenije

Avtorji: Roberto Todero- Franco Bottazzi-Gianni Cabrera- Paolo Pollanzi-Bruno Scarcia
Zbirka: Andar de Bora (uredil Alessandro Ambrosi)
ISBN 978-88-88281-10-0
Število strani in cena: str.176- 18,50 €
Izid: Maja 2008
Podrocje: Krasa / Vodici


Knjiga
Po uspehu knjige Hoja po strelskih jarkih tržaškega, goriškega in slovenskega Krasa ( prvi zvezek zbirke Andar de Bora, urednik Alessandro Ambrosi), ki je izšla leta 2004 ob 90-letnici izbruha prve svetovne vojne, se založba Transalpina leta 2008, ob 90.obletnici konca iste vojne predstavlja z novim delom Skriti strelski jarki. Gre za publikacijo, po zaslugi katere ne boste mogli pozabiti tistih mož, katerih zgodovina je še na voljo tam, na Krasu, skrita pod tanko plastjo trave in kamnov. Tudi to delo se razlikuje od obicajnih, saj želi biti spominsko pricevanje( spomin na toliko “nesrecnih mož” razlicnih narodnosti, ki so žrtvovali svoja življenja v tisti strahotni tragediji), pa tudi izletniški vodnik, ki naj vam omogoca varen obisk strelskih jarkov, pogosto zakritih od zoba casa in narave. Ce je šlo svoj cas za kraje ostrih in krvavih bitk, gre sedaj za spokojne, po cudoviti kraški planoti speljane stezice, ki jih je vredno odkriti in prehoditi podolg in pocez. Skriti strelski jarki je prirocni vodnik v barvah z dodatkom natancne bibliografije in koristnih prakticnih napotkov. Pet priznanih poznavalcev kraških spopadov vas bo s pomocjo zgodovinskih pripovedi in prakticnih izletniških opisov preko sedmih obsežnih turisticnih poti ( opremljenih z barvnimi kartami) spremljalo pri odkrivanju ostankov jarkov iz prve svetovne vojne po kraškem ozemlju na Tržaškem, Goriškem in v Sloveniji.


Avtorji
Roberto Todero, ucitelj plezanja, zbiratelj in restavrator, izvedenec s podrocja uniform, raziskovalec in preucevalec prve svetovne vojne, je obenem avtor knjig s posebnim poudarkom na avsto-ogrsko vojsko: “Fortezza Hermada”, “Kappenabzeichen”, “Dalla Galizia all’Isonzo”, soavtor knjige “Tre giorni sugli Altipiani”. Kot sodelavec Združenja Dolomitenfreunde in združenja Società storica per la Guerra Bianca je ustanovitelj kulturnega združenja F.Zenobi, urejevalec istoimenske muzejske zbirke in številnih razstav v Italiji in tujini. Je specializiran turisticni spremljevalec za prvo svetovno vojno v sklopu projekta Sentieri di Pace.

Franco Bottazzi, clan kulturnega združenja F.Zenobi,se z navdušenjem ukvarja s prvo svetovno vojno, bibliofil, raziskovalec in ustvarjalec zgodovinskih poti, s posebno pozornostjo za povezave med dnevniki in spomini italijanskih vojakov na fronti v prvi svetovni vojni in izvedbo odgovarjajocih pešpoti. Je specializiran turisticni spremljevalec za prvo svetovno vojno v sklopu projekta Sentieri di Pace.

Gianni Cabrera, izkušen krasoslovec in speleolog, zanesenjak na podrocju prve svetovne vojne, soustanovitelj kulturnega združenja F.Zenobi. Njegovo specificno poznavanje ozemlja mu je bilo vodilo pri zarisovanju posebnih poti, speljanih neobicajno, stran od krajev, ki so jih obiskovali tradicionalni raziskovalci. Je specializiran turisticni spremljevalec za prvo svetovno vojno v sklopu projekta Sentieri di Pace.

Paolo Pollanzi, soustanovitelj in predsednik kulturnega združenja F.Zenobi, je poklicni tolmac. Kot navdušen poznavalec prve svetovne vojne slovi po odlicnih zgodbah in epizodah na temo vecnacionalnega avstro-ogrskega cesarstva in njegove vojske. Je specializiran turisticni spremljevalec za prvo svetovno vojno v sklopu projekta Sentieri di Pace.

Bruno Scarcia, pravi ljubitelj življenja na prostem, je znal spojiti to strast z zgodovinsko raziskovalnostjo. Potem ko se je vclanil v kulturno združenje F.Zenobi, se je kmalu uvrstil med njene vodilne osebnosti ter se med drugim zanimal za postavitev spletne strani www.zenobionline.com. Kot izkušen interpret pesmi italijanskih vojakov v Avstro- Ogrski, je sodeloval pri snovanju, scenografskem delu in režiji predstav, kot so"Mio amato e carissimo Pino", "Il 14 18 ( zgodba v 6 slikah o prvi svet. vojni) in"Luci e ombre sul Carso". Je specializiran spremljevalec za 1. svetovno vojno v sklopu projekta Sentieri di pace.


Vrni se domov

libri on line