transalpina

Andar per trincee sul Carso della Grande Guerra

Andar per trincee sul Carso della Grande Guerra Andar per Trincee
sul Carso della Grande Guerra

scheda libro

acquista libro


slovensko
SPREHOD PO KRAŠKIH STRELSKIH JARKIH IZ PRVE SVETOVNE VOJNE
(OBISK STRELSKIH JARKOV POSEJANIH PO KRASU MED PRVO SVETOVNO VOJNO)

Avtor: Lucio Fabi
Zbirka: Andar de Bora (uredil Alessandro Ambrosi)
ISBN 978-88-88281.15-5
Število strani in cena: 160 strani - 16,00 €
Format: 14,5 x 21
Izid: Aprila 20104
Sekcija: Krasa / Vodici


Knjiga
V strelskih jarkih sto let kasneje. V krajih tiste, sicer daljne, vendar še zmeraj prisotne vojne na ozemlju in v spominu obiskovalcev iz Evrope in še bolj oddaljenih krajev, ki se vračajo na tisti Carso, Kras, Karst, ki je bil prizorišče Velike vojne, danes pa področje brez meja. V teh krajih so: Sredipolje, Dolina bersaljerjev, Griža, Sv. Martin, Sv. Mihael, Brestovec, Strelski jarek Fraske, Doberdob, Dol, Vojaške kote, Nad Logem, Kremenjak, Italijanska in avsto-ogrska vojaška pokopališča od Doberdoba do Štanjela, Cerje, Komenski kras, Temnica, Jame in vojaške kaverne, Tržič, Kota Toti, Tematski park Velike vojne, Oborožena obala od Rta Zdoba do Gradeža. In s pripovedmi znanih in manj znanih protagonistov, kot so: Tirel, Ungaretti, Schalek, Oreffice, Bussi, Piccolini, Liebman Modiano, Weber.
Obisk strelskih jarkov na Krasu iz prve svetovne vojne je okreten vodič, v barvah, opremljen z nezahtevnimi in ažurnimi vojnimi itinerariji (z odgovarjajočimi mapami, zgodovinskimi pripovedmi in praktičnimi opisi poti), namenjen osvešcenemu turizmu, z namenom, da se odkrijejo ostanki strelskih jarkov iz prve svetovne vojne na Krasu.


Avtor
Avtor je zgodovinar in muzejski svetovalec. Izdal je kar nekaj poljudnoznanstvenih knjig o socialnih in ikonografskih vidikih prve svetovne vojne: Gente di trincea-Ljudje strelskih jarkov (Mursia 1994), La prima guerra mondiale-Prva svetovna vojna (Editori Riuniti 1998), Il bravo soldato mulo-Dobri vojak mulo (Mursia 2012).
Sodeloval je pri postavitvah muzejev o prvi svetovni vojni na Tridentiskem, v Venetu in v Furlaniji-Julijski krajini. Ukvarja se s postavljanjem razstav v Italiji in na tujem. Je član medministrskega znanstvenega odbora za proslavljanje stoletnice prve svetovne vojne. Pri naši založbi je skupaj z Robertom Toderom izdal Andar per trincee sul Carso triestino, goriziano e sloveno - Hoja po strelskih jarkih tržaškega, goriškega in slovenskega Krasa (2004).


Vrni se domov

libri on line